Osnovni sud prošle godine imao u radu više od 20.000 predmeta

U 2017. godini Osnovni sud u Kikindi u radu je imao ukupno 23.723 predmeta, a rešeno je 20.238. Kako je istakla predsednica Nataša Ivetić reč je o predmetima svih vrsta i parničnim i krivičnim i građanskim i izvršnim:

-Od toga je sudećih predmeta bilo 16.227. Na početku prošle godine imali smo nerešenih 4.229 izvršnih predmeta, a na kraju godine ostalo ih je 2.138. Rešili smo 50 odsto ovih predmeta što je vrlo dobar rezultat jer smo ranijih godina imali problem sa izvršnim predmetima i velikim brojem starih slučajeva. Najveći priliv predmeta u 2017. godine odnosio se na ostavine i bilo ih je 2.117. Slede porodični sporovi 588 koji obuhvataju nasilje u porodici, razvode, poveravanje i izdržavanje dece i slično.

Zabrana prilaska, kao mera zaštita od nasilja u porodici prošle godine izricana je i u krivičnom i u parničnom postupku. U krivičnom postupku bilo ih je 19, a u porodičnim sporovima 70. Od 1. juna prošle godine na snagu je stupio Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Sud je izrekao 210 hitnih mera.

-To je za naše područje dosta velik broj u poređenju sa većim gradovima.Smatram da je taj broj predmeta proistekao iz činjenice da su se žrtve nasilja osnažile i ohrabrile da prijavljuju nasilje u porodici. To je veoma dobro – kaže Nataša Ivetić.

Nasilnici su u najvećem broju slučajeva muškarci starosti od 18 do 60 godina.U 2017. godini pritvoreno je 87 osoba, a ova mera izrečena je u 80 odsto slučajeva zbog nasilja u porodici.

Prošle godine minimalna sudska taksa iznosila je 1.900 , a maksimalna 97.000 dinara. One se odmeravaju prema vrednosti spora. Tako je prošle godine Osnovni sud naplatio 20 miliona i 50 hiljada dinara.

-Imali smo 278 radnih sporova, a tužene su sve firme koje posluju na teritoriji Grada Kikinde – rekla je naša sagovornica.

Prošle godine sudije Osnovnog suda donele su pravosnažne odluke u 213 predmeta koji su se odnosili na razvod braka. Taj broj manji je u odnosu na 2016. godinu kada je bilo 36 razvoda više.

U krivičnim presudama za 11 okrivljenih izrečena je mera nošenja nanogice sa elektronskim nadzorom, a bez elektronskog nadzora tri.

-Nema pravila za koja krivična dela postupajuće sudije određuju takvu vrstu izdržavanja kazne. Obično je reč o delima za koje je zaprećena manja zatvorska kazna ili je zaprećena društvena opasnost manjeg intentziteta -pojasnila je predsednica Osnovnog suda.

U Osnovnom sudu ima 10 sudija, a jedan se nalazi u sudskoj jedinici u Novom Kneževcu. Primetno je napominje naša sagovornica da je opao priliv predmeta jer je deo nadležnosti prenet na javne beležnike i javne izvršitelje.