Osiguranje useva i životinja

U svečanoj sali Skupštine grada organizovana je prezentacija osiguranja useva i životinja za poljoprivredne proizvođače koji su mogli više da čuju na koji način mogu zaštiti obradive površine i grla od eventualnih elementarnih nepogoda i nepredviđenih okolnosti.

-Država je shvatila da je svakom poljoprivrednom proizvođaču važno da se osigura jer se na taj način oslobođa rizika od elemenatrnih nepogoda. Ovo je prva u nizu edukativnih tribina – istakao je Nikola Lukač, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga.

Goran Mačkić, direktor Direkcije za prodaju neživotnih osiguranja Kompanije “Dunav osiguranje” istakao je da je svega 10 procenata ukupnih poljoprivrednih površina u Srbiji osigurano, a takav je slučaj i u Kikindi.

Poljoprivredni proizvođači u najvećoj meri osiguraju : kukuruz, pšenicu i soju, povrtari većinom to urade sa  povrćem koje uzgajaju i voćari voće, ali samo parcele koje nisu pod sistemom protivgradne zaštite.