Organizacija slepih i slabovidih dobila sredstva za aktivnosti

Organizacija  slepih i slabovidih “Severni Banar” je u saradnji sa  Savezom  slepih Vojvodine, od Ministarstva za rad zapošljavanje i socijalnu  politiku  dobila  sredstva u iznosu od 368.000 dinara za realizaciju redovnih godišnjih aktivnosti. To je ujedno i najveći iznos, u odnosu na 12 organizacija, koliko ih je u Savezu slepih Vojvodine. Kako je naveo predsednik organizacije, Milovan Gucul, programske aktivnosti organizacije su raznovrsne, a najvažnije su sveukupna zaštita slepih i slabovidih kroz različite edukacije, kao i organizovanje raznih obuka

Organizacija slepih i slabovidih Severni Banat broji blizu 160 članova, od kojih je oko tridesetoro aktivnih u akviru radionica, kao i sportskih dešavanja. Članovima je omogućeno da se kroz evidentiranje i članstvo u organizaciji, pruže usluge pri ostvarivanju zakonom zagarantovanih prava kao i druge usluge koje su im neophodne da prevaziđu traume zbog gubitka vida i da poboljšaju kvalitet života. Organizuju se društvene, kulturne i sportske aktivnosti kao i edukativne radionice, kursevi, savetovalista sa stručnim saradnicima i druge aktivnosti u kojima mogu da učestvuju sami članovi organizacije i članovi njihovih porodica.