Online nastava u Tehničkoj školi u toku. Otvorene još dve mail adrese, za lakšu i potpuniju komunikaciju

U Tehničkoj školi, koja ima već desetak godina platformu za on line nastavu, osim sve moguće podrške za đake, kako bi što bolje i na što razumljiviji način prošli gradivo, od nedavno su otvorili još dve mail adrese.

Na jednoj adresi, koja je otvorena za tehničku podršku, dva profesora podgovaraju na sva pitanja đaka kada su tehnička uputstva u pitanju, probleme oko instalacija, dok je druga za podršku učenju đaka. U toku je i anketiranje đaka, kao i profesora, na temu on line nastave.

 

Ministarstvo prosvete je sačinilo detaljno uputstvo koje je poslato svim školama sa instrukcijama u vezi pružanja podrške učenicima dok traje učenje na daljinu. Bez obzira na to što je država na nacionalnom nivou obezbedila emitovanje nastave, od nastavnika se očekuje da sa svojim odeljenjima budu u komunikaciji radi podsticanja dece da prate emitovanje nastave, zadavanja domaćih zadataka, provere znanja, dodatnih objašnjenja. U Tehničkoj školi, kako smo u telefonskoj izjavi direktorice Tehničke škole Milanke Halilović mogli da čujemo, od ranije postoji razrađen sistem za online učenje, ali su na početku primene ovakvog načina učenja, na prvom mestu, proverili tehničke mogućnosti učenika da sprovede planirano izvođenje nastave:

-Takođe su se i profesori organizovali, kod kuće. Mi već 10 godina imamo postavljenu platformu za učenje na daljinu, za čega je obuku prošao veći broj profesora, koji su svoje znanje podelili sa kolegama, a što je naišlo na korisnu primenu, baš sada. Kada je praktična nastava u pitanju, ona  se zasniva na sticanju znanja ali i na sticanja veština.

Škola je nedavno i kupila softver za dijagnostiku kvarova na automobilima, koji upravo sada i koriste. Na softveru se radi simuliranje kvarova, učenici ih otkrivaju i rešavaju, a nastavnici imaju mogućnost sve to i da provere.

Praktičnom nastavom online se ipak ne mogu razvijati veštine, kaže Halilović i dodaje da se blok nastava obično odvija na kraju školske godine, te da će zavisnosti od razvijanja situacije i ovaj vid nastave biti osmišljen u skladu sa mogućnostima, zaključila je Halilović