Oktobarski računi smanjeni su za 7,32 odsto, navode u JP “Toplana”

Oktobarski računi smanjeni su za 7,32 odsto, navode u JP “Toplana”

JP “Toplana” Kikinda je 31. oktobra obavestila korisnike daljinskog grejanja da će, postupajući po odredbama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, korigovati obračun cene grejanja za period od 15. do 31. oktobra.

Nakon sagledavanja troškova koji utiču na cenu, korigovana je cena grejanja za oktobar tako što je račun smanjen za 7,32 odsto. Nije merodavno upoređivati račune za oktobar 2019. godine sa računima za oktobar 2018. godine jer je 1. januara 2019. godine cena grejanja povećana za 6,51 odsto. Takođe, “Toplana” je u periodu od 8. do 11. oktobra obavila tople probe sistema daljinskog grejanja (pre zakazanog termina), ali je zbog naglog pada temperature grejala u toku celog dana, a ovaj period nije ušao u obračun cene grejanja za oktobar– navode u “Toplani”.

U ovom javnom preduzeću dodaju da je cena grejanja formirana na osnovu 15 grejnih i 16 negrejnih dana u oktobru 2019. godine, dok se po važećem cenovniku cena formira na osnovu 17 grejnih i 14 negrejnih dana.