Okrugli sto o kovidu, vakcinaciji i uticaju infekcije na mentalno zdravlje

Gimnazija “Dušan Vasiljev” učestvuje u projektu “Pandegogodija” koji se realizuje u 11 gradova na inicijativu Nacionalne asocijacije nastavnika građanskog vaspitanja. 

Poslednje studije koje su analizirale težinu kliničke slinike kod hospitalizovanih kovid pacijenata ukazuju na faktore rizika koji su prediktori kako će se obolevanje od kovida završiti. Na prvom mestu je šećerna bolest, visok krvni pritisak, zatim neki poremećaji hroniciteta, a važan faktor koji određuje ishod je anksioznost kod pacijenta, istakao je dr Branislav Hačko iz ZZJZ Kikinda na okruglom stolu održanom u Kulturnom centru.

Đaci su istakli da se tokom pandemije najveća pažnja poklanja fizičkom zdravlju i obrazovanju, ali nedovoljno mentalnom zdravlju i da im takvi sadržaji nedostaju, rekla je Miljana Kitanović, profesorica psihologije.