Oko sedamdesetoro mališana u Kikindi odrasta u porodicama sa kojima nemaju biološke veze

Svake godine se povećava broj porodica, koje su zainteresovane da se bave hraniteljstvom u Kikindi, tvrdi Tanja Grujić, zaposlena u Službi za decu i mlade, Centra za socijalni rad. U Kikindi  postoji razvijena svest o značaju razvoja hraniteljstva koje će biti po meri deteta, što znači da hraniteljska porodica treba da ispunjava određene uslove. Zainteresovane porodice prolaze kroz osmišljene radionice, u okviru kojih  se pripremaju za hraniteljstvo, saznaju prava dece, prava i dužnosti hranitelja, koja su prava bioloških roditelja, kako ostvariti kontakt sa biološkim roditeljima, kako pomoći deci kada treba da ostvare kontakte sa biološkim roditeljima i drugim srodnicima.

Nakon završenih radionica, porodice dobijaju potvrdu, koju moraju da obnavljaju svake dve godine, nakon tog perioda tim CSR ponovo vrši procenu podobnosti porodica za nastavak procesa. Biti hranitelj, mišljenja su stručnjaci, mnogo je komplikovanije od uobičajenog roditeljskog zadatka. Deca na hraniteljstvu najčešće svoje odrastanje povezuju sa zlostavljanjem i zanemarivanjem, a malo stariji Imaju i stečene pogrešne navike. Briga o tim mališanima, traži mnogo truda, odricanja i rada što predstavlja zadatak hraniteljske porodice. Vrlo je bitno naglasiti da su deca, koja su u hraniteljskim porodicama poznata Centru i da je stručni tim, u većini slučajeva radio i sa biološkimi i sa hraniteljskim porodicama. Zbrinjavaju se deca od rođenja pa do 18 godine, najduže do 26.godine života. Hraniteljima sleduje mesečno po 24. 347 dinara za izdržavanje deteta i nadoknada za rad hranitelja i smeštaj deteta u iznosu od 17.373 za jedno dete ili 10.691 dinar, ukoliko je više dece u porodici, navela je Grujić i dodala da materijalna satisfakcija ne sme biti prioritet za hranitelja, već moraju preovaladavati drugi motivi. Trenutno je u Kikindi 70 dece na hraniteljstvu u 38 hraniteljskih porodica. Iako se povećava i broj hranitelja dece koja imaju smetnje u razvoju i dalje je velika potreba za ovim porodicama, kao i za porodicama, koje bi bile spremne da prihvate decu uzrasta od 10 do 15 godina, koja su podložna uticaju drugih vršnjaka i koja često vrše krivične prekršaje.