Oglašena prodaja imovine “Prima produkta” u stečaju

Stečajna upravnica firme “Prima produkt” u stečaju Jelica Vukolić oglasila je 1. juna prodaju pokretne i nepokretne imovine metodom javnog prikupljanja ponuda, a na osnovu odluke stečajnog sudije Privrednog suda u Zrenjaninu i odbora poverilaca sva imovina firme prodavaće se po funkcionalnim celinama. Procenjena vrednost kompletne imovine je milijardu i 205 miliona dinara. Po ceni od milijardu i 100 miliona dinara prodaju se objekti fabrike u ulici Nikole Tesle broj 2 i to: proizvodna hala sa aneksima, magacini, upravna zgrada, objekat kolske vage , kotlarnica, mašinska radionica, laboratorija sa pripadajućom opremom i zalihama rezervnih delova. Deo objekata nije legalizovan tako da se nalazi u postupku ozakonjenja, a prodaju se kao jedna celina. Kao zasebne celine na prodaju su ponuđene linija za grašak i boraniju koja je van upotrebe,dva kombajna za grašak, kombajn za kukuruz šećerac, teretno i tri putnička vozila.


Svi zainteresovani ponude mogu dostaviti lično na adresu stečajne upravnice Jelice Vukolić, a biće prihvaćene isključivo ponude u zapečaćenoj koverti. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 4. jul, a istog dana biće održano javno otvaranje ponuda.


Stečaj u fabrici za preradu voća i povrća pokrenut je 19. novembra 2015. godine. „Prima produkt“ ima dugovanja od oko dve milijarde dinara, a potražuje svega oko 11 miliona dinara. Najveća dugovanja su prema bankama i fondovima. Stečaj u „Primi produktu“ pokrenula je „Nova Agrobanka Beograd“ u stečaju i to preko Agencije za osiguranje depozita zbog duga od oko 10 miliona evra. “Prima ” je privatizovana 2003. godine i ta privatizacija bila je poništena jer su tadašnji vlasnici kreditno zaduživali fabriku pa su banke usled nenaplativosti svojih potraživanja prodale nepokretnu i pokretnu imovinu koju je kupio Stojan Ždrnja iz Subotice. Tada je nastao „Prima produkt“ koji je nakon izvesnog vremena preuzela Fabrika metalnih proizvoda , FMP, koja je bila vlasnik do pokretanja stečaja. U “Prima produktu” proglašen je bankrot jer niko nije podneo plan reorganizacije ove firme.