Održana debata „Šta znamo, a šta mislimo da znamo o EU“

U prostorijama Centra za stručno usavršavanje održana je javna debata na temu „Šta znamo, a šta mislimo da znamo o Evropskoj Uniji“. Panelisti ove debate bili su prof. dr Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka, predstavnica Kancelarije za Evropske integracije Vlade Srbije Milica Saračević i projektna asistentkinja Neda Živanović. Učesnici su, između ostalog, govorili o funkcionisanju Evropske Unije i trenutnoj poziciji Srbije na putu evropskih integracija. Debatu je ogranizovao Evropski pokret u Srbiji – Kikinda, uz podršku nemačke Ambasade.