Odluka o zaštiti poljoprivrednih imanja

Odlukom o zaštiti poljoprivrednih imanja uređuju se uslovi i načini njihove zaštite na teritoriji grada Kikinde, zaštita useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala, kao i neposredna zaštita poljoprivrednih imanja od poljske štete, nadzor i kaznene odredbe. Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj kaže da je ova odluka sveobuhvatnija u odnosu na onu koja je ranije bila na snazi.

-Potreba za donošenjem ove odluke nastala je jer je u proteklom periodu zabeležen veći broj prijava na terenu kada se radi o ispaši stoke, spaljivanju organskih ostataka i slično.Kako prethodna odluka nije u dovoljnoj meri regulisala sve ove probleme doneta je nova – istakla je Miroslava Krnić.

Odluka je obuhvatila svih deset katastarskih opština.Odlukom je regulisan i rad poljopčuvarske službe donošenjem godišnjeg programa i izveštaja za raniju godinu. Definisan je broj zahteva koji podnose poljočuvari u svim naseljenim mestima, u kojim naseljenim mestima, njihova iskustva sa terena, kao i koliko je njihovih prijava procesuirano.

Samom odlukom zaštićeni su i vetrozaštitni pojasevi. Grad godinama unazad izdvaja sredstva za ovu namenu, a oni imaju višestruku ulogu.Svako uništavanje i narušavanje je kažnjivo i po prvi put se nalazi u ovoj odluci.Pod težim prekršajima podrazumeva se uzurpacija atarskih puteva, nenamenska upotreba poljopivrednog zemljišta, krađa useva. Kikinda nema poljoprivrednog inspektora i u ranijem periodu bilo je teže reagovati na sva dešavanja u ataru. Po prvi put, kroz ovaj dokument, su mesne zajednice aktivno uključene u rešavanje navedenih problema