Odbornici usvojili izveštaj o radu JP „Kikinda“ za 2016. godinu

Jedna od tačaka dnevnog reda devete sednice Skupštine Grada bio je i izveštaj o prošlogodišnjem radu Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“.

Parlamentarna rasprava vodila se oko toga što je potrošnja vode smanjena za tri odsto u odnosu na planiranu. Direktor Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ objasnio je da se ovaj problem javio iz više razloga, koji nisu direktno vezani za sam rad preduzeća.

 

-Imamo manji broj potrošača, a to se pogovoto odnosi na korisnike u selima, koji sve više biraju da sami iskopaju bunare. Ima veze i sa time što smo uveli strožu kontrolu, tako da su se neki potrošači sami odjavili.

On je dodao da je činjenica da Kikindu godinama unazad prati loša demografska statistika, što je proces koji ne može da reši preduzeće za komunalnu infrastrukturu.

-Kao profesor znam da je inrastruktura osnova grada, a kad privreda propadne infrastruktura ne može da funkcioniše i dolazi do osipanja društva, koje nije motivisano da ostane u naseljenom mestu. Infraqstruktura stoga mora da se obnavlja iz samih ideja obnove društva.

Kritika direktoru od strane opozicije upućena je i zbog nedostatka kanalizacione mreže u Železničkom Novom Redu i infrastrukturnih problema na Zelenoj pijaci.

-Vezano za Železnički Novi Red, trenutno nema sredstava i iluzorno je ulagati i praviti tamo kanalizacionu mrežu, zbog stanja tržišta nekretnina i zahtevima za potrošnju. Svi problemi infrastrukture su zatečeni, pa i problem cirada na pijaci. Odustali smo od eksproprijacije dva lokala na pijaci ( mlekari i kafani ), ušli smo u privatno-javno partnerstvo sa njima i potpisan je ugovor da preuzmu nove lokale. To je zahtevalo da projekat bude složeniji u tri faze, da bi dobili građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu i tek tad izvršili zamenu nepokretnosti.

Kao najpozitivniji aspekt poslovanja, Furundžić je istakao porast od 10 odsto u naplati vode za privredu. To tumači dolaskom velikih firmi poput „Zopasa“ i „Mekafora“. Takvi prihodi će, tvdi on, dovesti direktno i do većih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u narednom periodu.