Odbornici o budžetu za 2017. godinu

Za četvrtak, 22 decembar u 10 sati, zakazana je šesta sednica Skupštine grada. Odbornici će, između ostalog, razmatrati donošenje odluke o budžetu Grada Kikinde za 2017. godinu, zaključke o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća “Kikinda”,”Autoprevoz” i “Toplana” , kao i o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih firmi u likvidaciji.

Na dnevnom redu naći će se i donošenje odluke o kadrovskom planu za narednu godinu, izmeni odluke o tarifi komunalnih taksi, o ukidanju Fonda kulture i fizičke kulture i Fonda solidarnosti, odluke o okončanju postupka likvidacije i preuzimanju prava i obaveza javnih preduzeća “Direkcija za izgradnju grada”, “Opštinska stambena agencija” i Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu u likvidaciji, kao i donošenje Lokalnog akcionog plana unapređenja Roma od 2017. do 2019. godine.