Odbornici glasali za bolji položaj ratnih veterana

Na sednici lokalnog parlamenta iznet je izveštaj o radu zaštitnika građana za prošlu godinu, a odbornici su podržali odluku o zaduživanuju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Usvojen je i lokalni akcioni plana za poboljšanje položaja ratnih veterana.

S obzirom na to da će naredne nedelje biti raspisani lokalni izbori, predsednica Skupštine grada Stanislava Hrnjak zahvalila je odbornicima ovog saziva na saradnji.