Od 2020.svi profesionalni vozači C, E i D kategorija moraće da imaju kvalifikacionu karticu

Od 2020. svi profesionalni vozači moraju da imaju karticu i sertifikat, koji više nisu stvar izbora, već zakonska obaveza, navode  u AMSS. Cena kvalifikacione kartice, ukupno iznosi 6.080 dinara, a sve troškove izrada, snose sami vozači.

Karticu i sertifikat će morati da ima svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje kada upravlja vozilom C, C1, D, D1, CE, CE1, DE ili D1E kategorijom, što znači da od 2020. svi profesionalni vozači putničkih kombija, autobusa i kamiona moraće da imaju ova dva bitna dokumenta. Bitno je naglasiti, kako objašnjava direktor AMSS Banat, doo Kikinda Siniša Grastić, da se urgentnost odnosi samo i jedino na profesionalne vozače, kojima je to osnovno zanimanje:

-Svi oni koji su položili za kategorije C, D I E, sa potkategorijama do 29. decembra, a ne bave se vožnjom i vožnja im nije profesionalno zanimanje, mogu da podnesu zahtev za licencu tokom sledeće godine, oni su svojim kategorijama sebi i obezbedili mogućnost da dobiju licencu, bez dodatne obuke.  svi profesionalni vozači će morati da imaju uz srpsku vozačku dozvolu i srpsku kvalifikacionu karticu i licencu ukoliko ih zaustavi kontrola u Srbiji ili inostranstvu. Do ove godine,  nisu bile potrebne ove licence. Licence   nisu stvar izbora, one  su isključivo zakonska obaveza profesionalnih vozača i obaveza za sve koji se bave ovim poslom, a zaposleni su u Srbiji i voze i kroz Srbiju i inostranstvo.

Sertifikati su obavezni za profesionalne vozače koji se u Srbiji bave ovim poslom i poseduju srpsku vozačku dozvolu sa upisanim kategorijama. Oni mogu da u AMSS, podnesu zahteve, i kasnije preuzmu sertifikate o licenci. Cena kvalifikacione kartice i licence kako su rekli u AMSS, ukupno iznosi 6.080 dinara. Uz Zahtev za izdavanje sertifikata i kvalifikacione kartice potrebno je priložiti fotokopiju lične karte vozača, originalni dokument na uvid, zatim fotokopiju vozačke dozvole vozača, sa originalnim dokumentom na uvid, fotografiju vozača formata 25×35 mm, ne stariju od 6 meseci i dokaze o izvršenim uplatama.

 

 

 

 su obavezni za profesionalne vozače koji se u Srbiji bave ovim poslom i poseduju srpsku vozačku dozvolu sa upisanim kategorijama. Oni su u prilici da u Srbiji na adresama AMSS, podnesu zahteve, i kasnije preuzmu sertifikate. Cena kvalifikacione kartice i licence kako su rekli u AMSS, ukupno iznosi 6.080 dinara. Uz Zahtev za izdavanje sertifikata i kvalifikacione kartice potrebno je priložiti fotokopiju lične karte vozača, originalni dokument na uvid, zatim fotokopiju vozačke dozvole vozača, sa originalnim dokumentom na uvid, fotografiju vozača formata 25×35 mm, ne stariju od 6 meseci i dokaze o izvršenim uplatama.