Od 1. januara DDK samo u prostorijama Crvenog krsta

Tokom 2017.godine usvojen je novi Zakon o transfuzijskoj medicini, čija će primena sukcesivno započeti od 1. Januara 2018. godine do pune primene 1. Januara 2019. godine. Ove izmene zakona  odnose se i  na dosadašnji rad Službe za transfuziju u Kikindi. Novim Zakonom predviđeno je da organizacije Crvenog krsta, na teritoriji AP Vojvodine, sarađuju sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Dobrovoljni davaoci krvi moći će dati krv na organizovanim akcijama, koje su definisane Planom sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, u Crvenom krstu, objašnjava sekretarka Crvenog krsta, Aranka Felbab…  

-Aprila, ove godine usvojen je novi zakon o transfuzijskoj medicini. To podrazumeva da dobrovoljni davaoci krvi, koji su nama vrlo važni više neće moći da daju krv u Tansfuziji, od 1. januara, nego će u Crvenom krsti biti organizovane akcije. Sukcesivno se uvode ove promene, prvo u organizacijama Crvenog krsta i Službama za transfuziju, u kojima je bilo do 3500 davalanja krvi godišnje…Prva akcija je zakazana za 9.januar, od devet sati, u prostorijama Crvenog krsta…

U narednom periodu, dodala je Felbab, potrebno je prilagođavati se izazovima koji su postavljeni, kako bi kao i do sada altruizmom dobrovoljnih davalaca, zajedničkim radom i zalaganjem obezbedili dovoljne količine jedinice krvi za svakog pacijenta kojem je krv potrebna.

Crveni krst će putem medija obaveštavati zainteresovane i redovne davaoce, humane ljude i one, koji bi to želeli da postanu u narednom periodu o svakoj sledećoj akciji, koja će biti organizovana u prostorijama Crvenog krsta. Služba za transfuziju krvi reorganizacijom rada postaće bolnička banka krvi i baviće se kliničkom transfuzijom, te više neće prikupljati jedinice krvi.