Obuka slepih i slabovidih za rad na računaru

 

Članovi organizacije slepih i slabovidih „Severni Banat“ godinama imaju mogućnost da se kroz realizaciju projekta obuče za rad na računaru. U toku je obuka, koju finansira Ministarstvo rada i socijalne politike, u trajanju od šest časova, koju izvodi stručni instruktor Atila Križik…

-Trenutno sam ovde u svojstvu instruktora rada na računaru. To je asostivna tehnologija, a trenutno radimo baš obuku. Koristi se govorni softver, te potpuno slepa osoba može da koristi računar. Mogućnosti su veoma velike. Potrebna je obuka, a potrebni su i softveri. Zadovoljan sam saradnjom. Lepo se družimo i svi su zadovoljni…

Ovakva obuka se organizuje sa ciljem da pokaže značaj omogućavanja osobama sa invaliditetom da koriste računare i druge informaciono-komunikacione tehnologije kako bi bili ravnopravno uključeni u savremeno društvo. Obuka predstavlja različita hardverska i softverska pomagala koja smanjuju ili otklanjaju barijere sa kojima se suočavaju odrasli i deca sa invaliditetom pri korišćenju računara.

Ova tehnologija olakšanog pristupa može se koristiti u obrazovanju kao i pri prilagođavanju radnog mesta zaposlenima sa invaliditetom. Član organizacije Željko Armacki, drugi put je na obuci i kaže da mu je rad na računaru vrlo bitna stavka u životu.

 

Danas asistivne tehnologije menjaju život osoba sa invaliditetom. Internet predstavlja nepregledan izvor znanja i sastavni je deo procesa celoživotnog učenja, jer je komunikacija i druženje putem računara neodvojivi deo socijalizacije među ljudima danas. Omogućavanjem ili olakšavanjem upotrebe računara osobama sa invaliditetom, oni zapravo lakše ostvaruju ono što spada u domen osnovnih ljudskih prava – pravo na rad, pravo na školovanje, pravo na kreativno izražavanje.