Oblačinka višnja, u kikindskim voćnjacima

Zbog svoje osobine da može nakon branja da sačuva svežinu i do 5 dana, oblačinka  predstavlja sortu, koju Kikinđani rado gaje. Sugrađanin Predrag Krasić jedan je od onih, koji su svoje poverenje dali baš toj sorti višanja.

Oblačinka, kako nam je rekao, već godinama predstavlja voćku, koju rado u kooperaciji sa prijateljem održava u voćnjaku, nadomak grada. Inače, oblačinska višnja je sorta, sa nedefinisanim poreklom. Naziv podrazumeva da potiče iz sela Oblačine i okoline, gde se nalazi velika populacija ove višnje.

Plodovi su loptasti, dosta ujednačene krupnoće i sazrevanja. Kako je naš sagovornik objasnio, zaštita  višnje od bolesti i insekata se vrši u različitim etapama. Radi nekih ušteda se može naići na preporuku da se mladi zasad ne treba štititi jer nema cvetova. Međutim kako monilija može stablo da ošteti i preko pupoljka, tu leži opasnost. Velike probleme može u zasadima da prouzrokuje i buba žilogriz.  Oblačinska višnja dobija se iz izdanaka i one su jako osetljive na sušu, ali  ne podnosi ni visok nivo podzemnih voda, a ukoliko se vode zadrže dolazi do propadanja višnje. Najbolje prinose daje u rejonima sa umerenom vlažnošču vazduha. U principu treba da ima povoljan vazdušni, vodeni i toplotni režim. Ova vrsta višnje loše rezultate daje na siromašnom zemljištu i na suvom pesku.