Objašnjenje novih mera Vlade donetih na današnjoj sednici

Objašnjenje novih mera Vlade donetih na današnjoj sednici

Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj vanrednoj sednici Odluku o izmeni i dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću.

U cilju što preciznijeg informisanja građana i celokupne javnosti, u nastavku su pojašnjenja i način primenjivanja današnjih mera.

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, stranim državljanima (bez obzira na pripadajuće državljanstvo ili zemlju koja im je izdala važeću putnu ispravu) koji dolaze iz država, odnosno područja označenih kao žarišta epidemije privremeno se zabranjuje ulaz u Republiku Srbiju. To se odnosi na provincije Hubej u Narodnoj Republici Kini, grada Degu i provincije Severni Gjongsang u Republici Koreji, Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke – .

Državljanima Republike Srbije koji dolaze iz država, odnosno područja prepoznatih kao žarišta epidemije virusa COVID-19 (pomenutim oblastima i državama) određuje se obavezna mera stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana – izolacija u kućnim uslovima.

Ove mere ne odnose se na:

-vozače i suvozače teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, boravak se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

-posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe. U slučaju nizvodne plovidbe, boravak u vodama Republike Srbije se ograničava na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

-vozopratno osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stanica utvrđenih međudržavnim sporazumima;

-posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;

-lica koja su dobila saglasnost za ulazak u Republiku Srbiju od radnog tela Vlade koje čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

-humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorene diplomatskim putem.