Obeležen Dan civilne zaštite

Danas je držana prva sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Severnobanatskog upravnog okruga. Sednici su, pored redovnih članova štaba, prisustvovali i predstavnici lokalnih samouprava sa teritorije okruga zaduženi za vanredne situacije. Razlog za održavanje sednice je obeležavanje svetskog Dana civilne zaštite. Komandant Okružnog štaba i načelnik okruga Nikola Lukač, istakao je da je zadovoljan zbog jačanja njene uloge u društvu i zbog toga što je država prepoznala značaj civilne zaštite. Civilna zaštita je deo sistema zaštite i spasavanja u oblastima koje zahtevaju da se što više građana i institucija upozna sa ciljevima i značajem iste i budu spremni na reagovanje u slučaju elementarnih, hemijskih, bioloških ,tehničkih i tehnoloških nesreća.


Načelnik Odeljenja za vanredne situacije Dragan Berić je, putem prezentacije, ukazao je na značaj civilne zaštite u društvu. U prezentaciji su navedene sve aktivnosti koje su jedinice lokalne samouprave, zajedno sa sektorom za vanredne situacije, realizovali u prethodnom periodu i ukazao na probleme sa kojima se susreću u radu kao i zadatke koje moraju u budućnosti obaviti.Odato je i priznanje svim pripadnicima civilne zaštite koji su u kriznim situacijama sa nedovoljnim ljudstvom i opremom rešavali i najteže zadatke.