O likvidaciji javnih preduzeća

Većinom glasova na zasedanju Skupštine Grada doneta je odluka o okončanju likvidacionog postupka u Opštinskoj stambenoj agenciji, koju je pokrenuo osnivač. Doneta je i odluka o okončanju postupka likvidacije i preuzimanju prava i obaveza JP „Direkcija za izgradnju grada“ u likvidaciji, dok je data saglasnost na program poslovanja JKP „6.oktobar“ u likvidaciji za 2017. godinu. Postupke likvidacije u pomenute tri firme vodio je Zoran Milovanović, pravnik.


Prihodi JKP “6. oktobar” planirani su na iznos od 5,1 milion dinara i predstavljaju prihode od kamata, uslovljenih donacija, osiguranja i prvenstveno od naplaćenih otpisanih potraživanja u iznosu od 3,6 miliona dinara. Rashodi su planirani na 32,1 milion dinara.
Zoran Milovanović podneo je ostavku na mesto likvidacionog upravnika, a na njegovo mesto imenovana je Dijana Jakšić Kiurski.
Odbornici su dali saglasnost i na program poslovanja JP „Gradskog zelenila i pijace“ u likvidaciji za 2017. godinu. Ova firma u likvidaciji je od 7. Jula 2015. godine. Zbog sporova koji se vode protiv preduzeća okončanje likvidacionog postupka može se očekivati do 30. septembra sledeće godine, a prihodi su planirani na 2,7 miliona dinara i odnose se na subvenciju iz gradskog budžeta i iskoristiće se za izmirenje troškova i zarada zaposlenih koji ostaju u ovoj firmi do završetka likvidacije.