Novim zakonskim merama do veće zaštite žena

Novim zakonskim merama do veće zaštite žena

Srpski parlament ove jeseni trebalo bi da usvoji izmene i dopune Krivičnog zakonika, ali i novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Nove zakonske mere doneće veće ingerencije policiji u pogledu nasilnika. Njima će se dati ovlašćenja da izdaju naredbu kojom se nasilniku zabranjuje povratak u domaćinstvo na 48 sati. Osim toga, uvode se i nova krivična dela: proganjanje, polno uznemiravanje i prinudni brak. Od početka godine, pa do kraja juna u Kikindi su prijavljena 44 slučaja nasilja u porodici. Žrtve su najčešće bile žene, starosti između 30 i 40 godina, dok su nasilnici uglavnom bili muškarci od 30 do 50 godina.
Nasilje se ne prijavljuje zbog straha od gubitka dece i krova nad glavom, kao pretnje nasilnika žrtvi i njenom najbližem okruženju, rekla je Aleksandra Čolić – Vlajnić, pravnik kikindskog Centra za socijalni rad. Ona ističe da ekonomsko osnaživanje žena predstavlja prioritet, jer se većina vraća nasilniku i zbog finansijske zavisnosti. Većina žrtava ne zna kome da se obrati i gde da prijavi nasilje. Prve adrese za to su policija i Centar za socijalni rad koji, u saradnji sa tužilaštvom, pokreću postupke sankcionisanja nasilnika.