Nove mere za nedolično ponašanje učenika podržali struka i đaci

Učenici koji u školu donesu alkohol, drogu, tuku drugu decu, uništavaju školsku imovinu, dopišu ocenu u dnevnik, pored ukora koje će im izreći nadležne školske instance, moraće i da odrade društveno-koristan rad.

Ovo je odredio Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a još preciznije definisao Pravilnik o društveno-korisnom radu. Ova tema okupira pažnju javnosti od kako je počela školska godina, pa smo u kikindskim obrazovnim ustanovama proverili šta navedene mere zapravo i znače:

-Za ukor odeljenskog starešine tri puta nedeljno radiće po dva časa, odnosno od 15 do 45 minuta. U zavisnosti od težine prekršaja, sve prati razredni starešina. Ako je ukor direktora, direktor imenuje i stručnog saradnika ili još nekoga ko će pratiti taj rad, objašnjava direktor Gimnazije „Dušan Vasiljev“ Ljubomir Zamurović.

Kako se ističe, cilj ovih mera nije kažnjavanje već da se razvije svest o posledicama sopstvenog ponašanja. Podršku prilikom obavljanja društveno-korisnog rada učenici će imati od kompletnog nastavnog i vannastavnog osoblja škole. Ove mere, pored struke, podržavaju i sami đaci:

-Ja smatram da će ove mere biti korisne, zato što su se dešavali različiti prekršaji u svim kikindskim školama. Smatram da će na ovaj način izvući pouku, jer će pomagati osoblju škole. Važno je da učenici iz škole izađu i sa nekim vaspitanjem, jer ono ne može da potekne samo od škole, kaže maturantkinja Manja Grifatong, dok njen školski drug Stefan Golubović deli ovo mišljenje:

-Na ovakav način problematični će se naučiti odgovornosti. Važno je da svako odgovara za sopstvene postupke i da prekršaji ne prođu nekažnjeno.

U OŠ „Jovan Popović“ takođe podržavaju nove mere. Kako ističu, oni su i svojevrsna preteča Pravilniku, budući da su pre određenog vremena i sami odredili jednom učeniku meru društveno-korisnog rada za lakši prekršaj, koji se može podvesti i pod dečije nestašluke:

-Naš tim je zasedao i odlučio se za varijantu društveno-korisnog rada. Strogo smo vodili računa da ne povredimo ličnost deteta, da mu se ne dodeli posao zbog kojeg će biti izvrgnut ruglu vršnjaka. Pošto je u pitanju bio dečak, dogovorili smo se da pomaže domaru. Na naše zadovoljstvo, učenik je vrlo rado prihvatio. Nismo insistirali da dolazi u ranim jutarnjim časovima kada dolazi domar, ali njemu to nije bio problem. Pomagao je oko čišćenja dvorišta i ulice, uklanjanje lišća. Mogu da kažem da je mera urodila plodom. Dete je bilo zadovoljno i nakon toga je sve bilo ok, ispričala nam je direktorica ove škole Jelena Krvopić.

Naši sagovornici naglašavaju da se mora voditi računa o tome kako će se deci, ali i celokupnoj javnosti predstaviti ova, donekle škakljiva, tema. Ističu da je važno naučiti decu da rad pomoćnog osoblja nije degradirajući i da se definitivno ne smatra kaznom. Pored toga, Pravilnik određuje i da će roditelji itekako biti uključeni u proces društveno-korisnog rada, pošto je cilj da svako dete, uz adekvatnu podršku, pronađe pravi put.