Nova predsednica Skupštine Grada Stanislava Hrnjak

Na sednici lokalnog parlamenta danas je usvojena ostavka predsednika Skupštine Grada dr Milovana Blažića. Obraćajući se odbornicima dr Blažić je istakao je da ima moralnu obavezu da obrazloži zbog čega se odlučio na ovaj lični čin:

-Već trećeg dana nakon što sam izabran za predsednika Skupštine zatražio sam od Odbora za sukob interesa mišljenje nakon čega je stigao odgovor da mogu da se bavim politikom, ali kako postoji nadoknada moram da se obratim Agenciji za borbu protiv korupcije. Urađeno je i to i posle nekoliko prepiski stigao je odgovor da mogu da imenujem poslovođu u ordinaciji čiji sam vlasnik, ali da nam je neophodno i mišljenje nadležnog Ministarstva. Iako sam i kod njih zatražio mišljenje odgovor nije stigao. Kako su nedavno iz Agencije za borbu protiv korupcije od mene tražili da se izjasnim kojim poslom ću da se bavim ja sam odabrao medicinu.

Milenko Jovanov, šef odborničke grupe SNS povodom ostavke rekao je da je dr Milovan Blažić Skupštinu vodio tolerantno i demokratski:

-Želim da vam kažem da ste danas postali i simbol i primer za sve one koji smatraju da će pristojnim, demokratskim i razumnim načinom komunikacije sa određenim ljudima na političkoj sceni izbeći da budu tema. Bili ste tolerantni i demokrata u načinu vođenja sednica, na štetu, vrlo često, i to vam ne zameram, većine poštujući i proširujući prava manjine.

Predstavnici opozicije zahvalili su se dr Milovanu Blažiću na saradnji za koju su istakli da je bila korektna, iako je bilo sukoba u mišljenju.

Za novu predsednicu Skupštine Grada, većinom glasova odbornika, izabrana je Stanislava Hrnjak, dosadašnja pomoćnica gradonačelnika:

-Nadam se da ćemo dobro sarađivati. Očekujem da budemo kolegijalni da poštujemo Poslovnik o radu.

Odbornici su podržali i odluku o donošenju plana generalne regulacije radne zone u Kikindi prema elaboratu izrađenom u JP “Zavod za urbanizam Vojvodine”.Donete su i odluke o izradi plana detaljne regulacije za blok 24 i deo Bloka 46 u Kikindi koji će definisati površine javne i ostale namene u skladu sa vrstom postojećih stambenih objekata u Mikronaselju. Izglasane su odluke o izradi plana detaljne regulacije za deo naselja i prečistač otpadnih voda u Mokrinu, odluka o izradi izmena i dopuna plana detaljen regulacije graničnog prelaza u Nakovu kako bi se odvijao i transportni saobraćaj, odluka o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije vetroparka u Bašaidu, kao i odluka o okončanju postupka likvidacije i preuzimanju prava i obaveza JKP “6. oktobar” Kikinda u likvidaciji. Razrešeni su i imenovani članovi u pojedinim školskim odborima.