Nova oprema za vatrogasno spasilačke jedinice Kikinda kroz IPA projekat

Počela je realizacija prekograničnog projekta “Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučaju poplava i zemljotresa”. Projekat vredan 2 miliona evra se u Srbiji realizuje u 6 upravnih okruga. Predviđena je nabavka opreme i realizacija samostalnih i zajedničkih terenskih vežbi jedinica civilne zaštite Srbije i Rumunije. Posebno je važna edukacija vatrogasno spasilačkih jedinica koju će u celoj Srbiji proći 120 pripadnika.

Dragan Dončevski iz Sektora za vanredne situacije Ministarstva odbrane Republike Srbije ističe da je smisao ovog projekta jačanje kapaciteta u slučaju poplava i zemljotresa.

– Biće izrađene neophodne procedure za reagovanje u vanrednim situacijama, obuka vatrogasaca spasilaca i stanovništva za reagovanje u vanrednim situacijama. Mislim da je to projekat koji može doneti samo dobro. Nama je ovo već četvrti projekat koji reazlizujemo sa Republikom Rumunijom i veoma smo zadovoljni saradnjom. Mi ovde na ovoj teritoriji nemamo obučenu spasilačku jedinicu za reagovanje i rad na vodi a sada će to biti urađeno. U svakom slučaju će građani na ovoj teritoriji i drugim gde se realizuje projekat biti mnogo bezbedniji nego ovog trenutka.

Rumunija je po ovom projetku najviše fokusirana na jačanje kapaciteta za reagovanje u slučaju zemljotresa. Centralna Rumunija je posebno ugroženo područje sa pretnjama od zemljotresa jačine i do 8 stepeni Rihterove skale.

Nabavićemo opremu, vozila i specijalna vozila za pronalaženje osoba nastradalih u zemljotresu, za njihovo pronalaženje ispod ruševina, za razbijanje zidova, pomeranje tereta. Biće obežbeđeno i vozilo sa mogućnošću smeštaja do 60 ljudi koji su ostali bez skloništa a nabavićemo i ličnu opremu za spasilačke timove, ističe Florentin Dragomir, šef Inspektorata za vanredne situacije iz županije Mehedinci. 

Vatrogasno spasilačka jedinica sa sedištem u Kikindi najpre je obučena za reagovanje u požarima dok će sada fokus biti na poplavama. Potencijalne pretnje su podzemne vode, prolećno izlivanje tise ali i po potrebi pružanje pomoći u regionu.

– U okviru ovog projekta dobijamo tri terenska vozila, jedno za prevoz ljudi i opreme, tri čamca i ono što je bitno 20 naših pripadnika proći će obuku i dobiti ličnu opremu, kaže Dragan Berić, načelnik Odeljenja za vanredne situacije Kikinda.

Učesnici projekta se nadaju da svakako korisno stečeno znanje i opremu neće imati prilike da u stvarnim situacijama primenjuju. Odbrana od poplava u Srbiji 2014. ostala je upamćžena kao teška bitka sa prirodom, a kolege iz Rumunije ističu da su tada mnogo toga naučili od naših jedinica.