Niža cena celodnevnog boravka u vrtićima

Grad Kikinda, u cilju pomoći roditeljima čija deca pohađaju Predškolsku ustanovu „Dragoljub Udicki“, doneo je odluku da snizi cenu boravka u ovoj ustanovi. Cena za celodnevni boravak dece, uzrasta od jedne do tri godine, sa dosadašnjih 6.000 umanjena je na 4.600 dinara. Ovom odlukom obuhvaćeni su mališani iz 138 porodica čiji će roditelji ostvariti značajnu uštedu u kućnom budžetu. Sa druge strane cena boravka ostalih kategorija dece, uprkos povećanju troškova, ostaće na istom nivou i ove godine. Na ovaj način pruža se mogućnost roditeljima da decu upišu u Predškolsku ustanovu i obezbede im kvalitetan i sadržajan celodnevni boravak.