Neprimereni nadimci najčešći oblici seksualnog uznemiravanja

Uz podelu edukativnog materijala, učenici Gimnazije „Dušan Vasiljev“ i SSŠ „Miloš Crnjanski“ imali su priliku da se bolje upoznaju sa samim pojmom seksualnog uznemiravanja, što je i bila tema javne akcije, koju je organizovao Centar za podršku ženama u okviru projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“:

-Tema ove akcije je seksualno uznemiravanje, podizanje svesti učenika i učenica o seksualnom uznemiravanju, informisanje o tome šta sve spada u seksualno uznemiravanje, koja su to ponašanja koja su sad inkriminisana i na koje oni treba da reaguju, objašnjava koordinatorka projekta i psiholog Milica Kucalović.

Budući da se svest o nasilju nad ženama podiže na viši nivo, naša sagovornica izdvojila je neke od oblika seksualnog uznemiravanja koji tek sada postaju prepoznatljivi:

-To je sve ono što aludira na telo i na seksualnost osobe kojoj je upućena određena poruka. U pitanju su neželjena dodirivanja, dobacivanje, zviždanje, slanje poljubaca, trljanje tela o telo, stalno pokušavanje da se stupi u kontakt iako je jasno rečeno da se to ne želi, objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama bez saglasnosti od strane osobe na koju se sadržaj odnosi i tako dalje.

Ova akcija posebno je bila i usmerena na mlade ljude, odnosno srednjoškolce, za koje društvene mreže predstavljaju i način života. Zanimalo nas je na koji način se i one mogu iskoristiti u borbi protiv nasilja:

-Sve može da se prijavi. Znamo svi da „Facebook“-u može da se prijavi svaki neprimereni ili neželjeni sadržaj. Takođe, sve je moguće prijaviti policiji, jer postoje jedinice koje se bave tom vrstom kriminala.

Naša sagovornica, po profesiji psiholog, u stalnom je kontaktu sa žrtvama seksualnog i drugih oblika nasilja. Ističe da se naša sredina ne ističe ni po jednom posebnom vidu agresije:

-U našem gradu su zastupljeni svi vidovi nasilja, kao i svugde. Nasilje nije geografski određeno, jer je ono univerzalni fenomen. Ne mogu konkretno da izdvojim šta je kod nas najzastupljenije. Mogu samo da kažem da su različiti vidovi nasilja uvezani i pojavljuju se zajedno.

Najčešći vid seksualnog uznemiravanja koji doživljavaju mladi u Srbiji je nazivanje neprimerenim nadimcima, kao što su „lutko“, „zlato“ ili „cico“, koje doživljava čak osam od 10 devojaka. Ova akcija zamišljena je upravo sa ciljem da se smanji toleranija na rodno zasnovano nasilje među mladima.