Nema pritužbi na račune za struju u Kikindi

Građani koji sumnjaju u ispravnost decembarskih računa za struju mogu u roku od osam dana da podnesu reklamaciju na šalterima svih elektrodistribucija.Prigovori na decembarske račune za struju mogu da se upute i pisanim putem na adresu naznačenu na prednjoj strani računa, ili lično na šalteru, na istoj adresi. Na svakom računu naveden i broj telefona na koji kupac, u zavisnosti od mesta stanovanja, može da se javi u vezi sa pitanjima koja ga interesuju.U EPS-u ističu da nijedan kupac kod kojeg se utvrdi nepravilnost u očitavanju neće biti oštećen. Sve nepravilnosti koje su uočene na decembarskim računima za električnu energiju biće savesno i odgovorno ispitane i svaki slučaj biće pojedinačno razmotren.

Kako saznajemo u kikindskoj “Elektrodistribuciji” prigovora na dostavljene račune za sada nije bilo. U gradu i  devet sela primetna je povečana potrošnje struje u decembru zbog niskih temepratura. Na teritoriji grada svakog meseca se očitavaju brojila i to tako što se  slikaju mobilnim telefonima. U “Elektrodistribuciji” napominju da je to dokaz da je brojilo očitano i sa kolikim stanjem. Na svakom računu stoji i broj stanja na brojilu od poslednjeg i pretposlednjeg očitavanja i u zaviosnosti od toga preračunavaju se zone potrošnje. U zelenoj zoni su građani koji mesečno potroše od 0 do 350 kilovat sati, u plavoj od 351 do 1.600 i u crvenoj su domaćinstva koji troše od 1.600 kilovat sati pa naviše.