„Ne posmatraj, reaguj! Ljudska bića nemaju cenu!“

Ne posmatraj, reaguj! Ljudska bića nemaju cenu!“ ovogodišnji je slogan Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se uličnom akcijom obeležili volonteri OTJ Crvenog krsta. Cilj javne akcije je podizanje svesti građana o problemu trgovine ljudima, kroz distribuciju informativnog materijala i performans kojim su skrenuli pažnju građanstvu i prikazali faze u lancu trgovine ljudima. Predsednica Omladinske terenske jedinice Mina Kovačić je navela da su  preformansom prikazali sve tri faze trafikinga…

 

 -Prva faza je faza vrbovanja, zatim faza tranzita, u okviru koje  je devojčica u kutiji kao prikaz prenosa i tranzita žrtve. Treća faza je faza eksploatacije. U njoj je prikazana devojka koja ima bar kod na čelu, povez preko usta i etiketu da je  50 % sniženje i umotana je u novine. Namera je da bar kodom i etiketom o sniženju se ukaže da je ona roba, povez preko usta je znak da ona nema pravo glasa. Prikazali smo i ženu i muškarca i dete, u nameri da ukažemo da svi mogi biti žrtve trgovine ljudima…

 

Cilj trgovine ljudima je ostvarivanje zarade li neke druge koristi, kroz eksploataciju, bilo da se radi o seksualnoj eksploataciji, prinudnom radu, prinudnom prosjačenju, prinudi na vršenje krivičnih dela, ilegalnom usvojenju, prinudnim brakovima, trgovini organima ili nekom drugom obliku.

Informativna predavanja i radionice na temu prevencije edukatori Crvenog krsta realizuju kontinuirano u toku godine. Vrlo je bitno razumevanje težine samog problema

-Mladi u početku ne shvataju ovu temu ozbiljno, ali nakon nekog vremena shvate da je ovo vrlo ozbiljan problem i da smo svi u riziku…


Trgovina ljudima je globalni fenomen koji pogađa sve zemlje – kako one u političkoj i ekonomskoj tranziciji, tako i nerazvijene zemlje i one koje su u ratu, ali i države koje su ekonomski razvijenije i koje se pojavljuju kao zemlje destinacije.

Tokom 2016. godine u Srbiji je Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima identifikovao je 55 osoba, od kojih su 47 bile žrtve seksualne eksploatacije, dok je osam bilo radno eksploatisano, od tog broja 21 žrtva je bila maloletna i uglavnom su to bile devojčice.