Naučnom istinom protiv zabluda i dezinformacija: Edukacija i vakcinacija u većim kolektivima u Kikindi

Grad Kikinda u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje i Domom zdravlja organizuje predavanja o vakcinaciji protiv COVID 19 SARS CoV-2 virusa, kao i vakcinaciju u privrednim društvima u našoj sredini.
Cilj predavanja je da se zaposlenima objasni kako deluju vakcine koje su dostupne u Srbiji, kojoj grupi pripadaju: tradicionalna – inaktivisana (Sinopharm), vektorska (Sputnik V, AstraZeneca) i RNK vakcina (Pfizer) i da se demistifikuju sve zablude i mitovi koji postoje o njima.
Do sada su ovakva predavanja održana u Livnici „Kikinda“ za njihove i zaposlene u „Le Belieru“, kao i u kompaniji „Zoppas“, a u planu je održavanje takvih aktivnosti u narednom periodu i u ostalim većim firmama u Kikindi.
Na ovaj način Gradska uprava, zajedno sa Zavodom za javno zdravlje Kikinda i Domom zdravlja želi da svima približi naučnu istinu o vakcinama, jer samo vakcinacijom možemo da sačuvamo javno zdravlje.