Naučni kamp u CSU okupio 25 osnovaca. Tema kampa “Istražujemo vodu”

Učenici sedmih i osmih razreda kikindskih i seoskih osnovnih škola su u okviru četvorodnevnog naučnog kampa, u CSU, na zanimljiv i edukativan način usvajali nova znanja, veštine i kroz praktične primere, a na temu „voda“. Ovaj Dečiji naučni kamp organizovan je u saradnji Centra za stručno usavršavanje i Centra za promociju nauke iz Beograda.

Kroz edukativnu igru u mnoštvu vrlo zanimljivih i primenljivih informacija, osnovci su u okviru naučnog kampa naučili nešto potpuno novo, a što je za njih bilo i vrlo interesantno, a nedokučivo na standardnim školskim časovima.

Ovakvi kampovi, koji se organizuju i predstavljaju odraz saradnje kikindskih škola sa CSU i i Centra za promociju nauke iz Beograda okupljaju đake koji žele da nauče nešto iz one opširnije sfere znanja  Jelena Joksimović, koja se bavi procesima učenja i obrazovanjem dece, a u okviru Centra za promociju nauke i programskim aktivnostima i realizacijom manifestacije Dečiji naučni kamp na teritoriji naše zemlje, kaže da su se u okviru kampa bavili vodom uopšteno:

-Učesnici kampa su bili raspoređeni u četiri ekipe, koji su formirali istraživačke timove i koji su se bavili istraživanjem vode, ali su ujedno  učili o pregovaranju, saradnji, kritičkom razmišljanju, planiranju, kao i   kako se može komuniciorati u timu, što je takođe vrlo bitno. Mali naučnici, njih 25 pokazali su visok stepen znanja, kako tvrde predavači a ljubav prema istraživanju i još boljoj informisanosti opredelilaa ih je da budu deo kampa. Nakon četvorodnevnog istraživanja organizovana je i prezentacija rekapitulacije rezultata prethodnih dana. Osim Kikinde Dečji naučni kamp,kao deo projekta Sistem 2020, je realizovan u Šapcu, a u planu je da se realizuje u još osam gradova. Inače, Saradnja CSU Kikinda i Centra za promociju nauke iz Beograda traje već četvrtu godinu.