Nastavljaju se radovi na depou Istorijskog arhiva

Nedostatak prostora za odlaganje arhivske građe jedan je od najvećih problema sa kojima se suočavao Istorijski arhiv. Zato je 2012. godine lokalna samouprava ustupila na neodređeno korišćenje prostor bivše Zemljoradničke zadruge “Kikinda“ u Čanadskoj ulici koji je ranije služio kao magacin.

Od radova najpre je rekonstruisan kompletan krov zgrade od 700 metara kvadratnih, tako da je cela konstrukcija fazno zamenjena novom građom i crepom. Pored toga postavljene su letve, rogovi, nepropusna folija. U objektu je rekonstruisano i prizemlje.

-Na poslednjem konkursu odobreno nam je 500.000 dinara i deo sredstva će se iskoristiti za završetak građevinskih radova na potkrovlju depoa, dok će deo biti utrošen za elektro radove. Dobili smo i dva miliona dinara od gradske uprave za pokretne arhivske police –istakao je Milan Srdić.

Pored depoa Istorijskom arhivu na upotrebu je predat i nekadašnji stan koji se nalazi odmah pored depoa. Kako je stan bio od naboja srušen je i izidan nov objekat koji služi za prihvat arhivske građe.

U Istorijski arhiv neprestano pristiže građa koju je ova ustanova po zakonu dužna da čuvao. Reč je o građi starijoj od 30 godina.