Nastavlja se prožimanje dve kulture u Banatu i nakon projekta PAN

U svečanoj sali Skupštine grada Kikinde održana je završna konferencija PAN projekta koji je realizovan u saradnji sa Zapadnim Univerzitetom u Temišvaru.

Grad Kikinda i Zapadni Univerzitet iz Temišvara, projektom PAN nastavili su saradnju započetu 2014. godine. Baš kao i prethodna dva projekta i ovaj se odnosi na zaštitu kulturnog nasleđa.

Počeli smo sa projektom „Living heritage“ da bismo nastavili sa projektom „Hera“ i sada je ovo bila da kažem poslednja etapa, projekat PAN, koji se bavi muzičkim kulturnim nasleđem Banata. Mi smo u proteklih nešto više od godinu dana pokušali da sve ono što se nalazi u domenu tradicionalne muzike sačuvamo od zaborava. Naravno da to bez institucija kao što su Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle“ pa i Kulturnog centra ne bi bilo moguće i tu je zapravo posebna vrednost onog što je urađeno jer dugogodišnji rad Etno kampa i Fenoka koje organizuju „Gusle“ sada je dobio jednu dodatnu dimenziju u prekograničnom smislu, jer će i putem platforme „Hera“ mnogi materijali i mnoga terenska istraživanja koja su bila zabeležena sada biti dostupna ili dostupnija i rumunskoj strani. Nažalost, od februara, mi nismo bili u mogućnosti da održavamo sve te aktivnosti koje su bile planirane uživo.One su se odvijale putem weba ali uspeli smo da privedemo sve ovo kraju i da imamo još jedan, čini mi se, uspešno realizovan projekat između grada Kikinde i Zapadnog univerziteta iz Temišvara, kaže Saša Tanackov, član Gradskog veća zadužen za privredu i investicije.

U materijlnom smislu, projekat je omogućio da se obave radovi u kikindskom Kulturnom centru.

– Posle gotovo 30 godina imamo ozbiljno ulaganje u zgradu Kulturnog centra. Na prvom mestu to su velika i baletska sala, ali i zamena svih prozora. Imamo 54 prozora na zgradi, to uključuje i deo zgrade gde se nalazi „Partizan“, pa i deo zgrade gde se nalazi galerija. Bitno je da smo konačno prevazišli problem sa podovima koji smo imali jako dugo zbog slaganja materijala koji je ispod samog poda. Sad imamo potpuno funkcionalnu baletsku salu. U narednih mesec dana će biti završena velika sala u kojoj će nakon rekonstrukcije od nekadašnjih 70 mesta sada biti 140 mesta. Biće potpuno opremljena tehnički za razne vrste događaja, možda će čak i biti najmodernija sala koju imamo u Kikindi, zadovoljno ističe Marko Markovljev, organizator programa Kultunog centra Kikinda.

Čak 400 sati materijala koje su kikindske „Gusle“ godinama prikupljale na terenu, ovde u Banatu, sada je, zahvaljujući ovom projektu, ta bogata građa dostupna i rumunima, najpre studentima Zapadnog Univerziteta u Temišvaru.

Ono što je bitno jeste da nam je ovaj projekat otvorio mnogo novih ideja za naredne projekte gde bismo zajedno sa Gradom Kikinda i Zapadnim Univerzitetom mogli da ih privedemo kraju i da bude na obostrano zadovoljstvo. U ovom projektu, sa rumunske strane, učestvovali su etnomuzikolozi i etnokoreolozi i naravno izvođači na tradicionalnim instumentima. Imali smo nekoliko online radionica sa njihovim studentima, Zapadnog Univerziteta i profesorima gde smo prikazivali ono što smo mi pronašli, istražili na terenu, materijal kampa. Ja sam i prezentovao, recimo pričao sam o našem instrumentu, troglasnim banatskim gajdama, demonstrirao sam im, pričali smo o instrumentu gusle, oni su nama prikazali njihov način pevanja, njihove tradicionalne instrumente, tako da su studenti mogli da vide to prožimanje i sažimanje dve kulture koje su zajedno na ovim prostorima, objašnjava Igor Popov, umetnički rukovodilac ADZNM “Gusle”.

Ono što može da se izmeri novcem je vrednost projekta od oko 300.000 evra, od čega je polovina iznosa pripala našoj strani. Ono što je nemerljivo je znanje, razmena iskustava i informacija a vrata te sfere tek su otvorena ovim projektom.