Najčešće žrtve nasilja u Kikindi su žene od 40 do 50 godina

Na evidenciji Centra za socijalni rad Kikinda u 2016.godini nalazi se 109 žrtava nasilja u porodici. Od tog broja u 19 slučajeva je bilo prijavljeno nasilje nad decom. Nasilje u porodici je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno spokojstvo drugog člana porodice. Kako tumači direktor CSR Radoslav Ivetić, u odnosu na prošlu godinu povećan je broj prijavljenog nasilja u porodici, što nije dokaz o većem broju nasilnika, već se radi o potrebi žrtve da kaže da je zlostavljana. Sporazum o saradnji i zajedničkim delovavanju za efikasno ostvarivanje i sprovođenje zaštite žrtava nasilja u porodicama i ženama u partnerskim odnosima na području grada Kikinde potpisan je 2014.godine i on definiše obaveze svake institucije u svom resoru. Najčešće žrtve nasilja su žene između 40 I 50 godina, a profil nasilnika se ne može svrstati u jednu kategoriju, ni po obrazovanju ni po socijalnom statusu, a ne definiše ga ni uzrast, godine, pa čak ni pol. Prošle godine je, piše na sajtu Ministarstva pravde, u slučajevima porodičnog nasilja, na teritoriji Srbije ubijeno 16. žena, a u poslednjih 10. godina 314. Žrtva može biti svako i ne bi je trebalo osuđivati, niti diskriminisati. Zakonske izmene i uspostavljena koordinacija na visokom nivou, omogućiće u narednom periodu da tužilaštva demonstriraju drugačiji, efikasniji i odlučniji pristup u borbi protiv nasilja.

Tokom 2016. na teritoriji Kikinde sudskim rešenjem su tri nasilnika iseljena iz stana, bez obzira na to što su vlasnici stana. Podaci Centra za socijalni rad ukazuju da je 2015 godine podneto 27 tužbi, a u 2016. 40 tužbi za nasilje. Izrečeno je ukupno 47 mera zaštite od nasilja u porodici, 13 zabrana približavanja članu porodice na odrđenoj udaljenosti, 9 zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja, 21 zabrana daljeg uznemiravanja. Četvoro dece i četiri žene bili su smešteni u prihvatnom centru u Gerontološkom centru u Kikindi, 2 žene i jedno dete u Sigurnu kuću u Zrenjaninu, a 1 dete u Sigurnu dečju kuću u Novom Sadu. Odgovornost da se nasilje prijavi i da se ne zatvaraju oči pred problemom, je na svima. Ipak, kako je Ivettić naveo u odnosu na prošlu godinu u Kikindi je broj zadržavanja sa 18 se popeo na 25, dok je broj hapšenja sa 17 otišao na 35 što govori u ptilog tome da isntitucije zajedničkim radom mogu da pomognu osnaženim porodicama, koje su spremne da reaguju na nasilje, pravovremenim prijavljivanjem nasilnika nadležnim službama.