Na završnom ispitu najbolje rezultate pokazali osmaci škola “Sveti Sava” i “Đura Jakšić”

Završni ispit za osmake polagalo je 499 učenika iz kikindskih i škola iz okolnih sela. Najbolji, prema konačnim rezultatima bili su učenici OŠ „Sveti Sava“ i „Đura Jakšić“.

Ove godine u Srbiji završni ispit polagalo je oko 70.000 učenika koji završavaju osmi razred i oni će moći da konkurišu za neko od 76.239 mesta u srednjim školama širom Srbije. Sam ispit kako deca, tako i roditelji, ali i nastavnici različito doživljavaju.

Sasvim je sigurno da su rezultati ogledalo rada, kontinuirane pripreme, uz mogućnost da i trema malo osujeti konačni rezultat, kakao navodi predsednik Aktiva direktora škola Vitomir Radak. Rezultati kikindskih osmaka, dodao je naš sagovornik je na nivou rezultata u republici, s tim da je veći deo kikindskih škola ipak iznad proseka, ali ima i škola gde ti rezultati nisu u rangu republike:

-Grubo gledano, kikindska deca su u rangu Srbije. Ove godine su najbolji osmaci OŠ “Đura Jakšić” i “Sveti Sava”, gde je baš ubedljiv rezultat iz sva tri testa. Drago mi je što je škola “Sveti Sava”u samom vrhu i što  pokazuje kontinuitet.  Sedma je  godina, od kada ozbiljnije pratimo rezultate,  škola  “Sveti Sava” uvek  je iznad proseka u republici. To nam daje motiva da radimo kao što smo radili do sada i nadamo se da će vreme biti na našoj strani. Raspodele kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija objavljuje matična osnovna škola 7. jula. Prvi upisni krug 8. i 9. jula.

Osnovne škole objavljuju spisak preostalih slobodnih mesta 7. jula, Neraspoređeni kandidati podnose listu želja 8. jula, Konačni raspored kandidata u drugom upisnom krugu objavljuje matična osnovna škola 10. jula, Upis ovih kandidata 11. jula. Od dokumentacije je potrebno doneti:Prijavu za upis, uverenje o položenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova, ako su oni propisani za obrazovni profil za koji se konkuriše.