Na parcelama “Kozare” pšenica u solidnom stanju

Na parcelama Poljoprivrednog preduzeća “Kozara” iz Banatskog Velikog Sela pšenica je zasnova na 240 hektara. Od toga 185 hektara je pod semenskom proizvodnjom. Ozimi stočni ječam zauzima 120 hektara, a ozima uljana repica 145.

-Stanje pšenice je zadovoljavajuće iako smo se pribojavili kako će se hladna i suva zima odraziti na ovu kulturu – istakao je Vlado Rodić, rukovodilac ratarske proizvodnje.

Na parcelama “Kozare” pre dve nedelje završena je setva šećerne repe na 180 hektara i sada uveliko niče .Kiša koja je pala dobro će doći da se popuni sklop.Prošle godine ova firma uložila je dosta novca u modernizaciju svinjogojske farme, a kako napominje naš sagovornik bez ulaganja nema rezultata. “Kozara” je manje više svake godine rekorder po prinosima.

-Tradicionalno sejemo dosta suncokreta, a narednih dana čim vreme dozvoli počećemo i sa setvom kukuruza na 550 hektara. Novina koju uvodimo je da će zalivni sistem biti u punoj funkciji i zalivaćemo 460 hektara. Stoga ove godine po prvi put uzgajamo crni luk na 20 i kozumni grašak na 70 hektara – rekao je Rodić.

Osim crnog luka i graška pod zalivnim sistemima biće i semenski kukuruz. Zaposleni u “Kozari” obrađuju 1.730 hektara, od čega je oko 700 hektara državno zemljište. Ove nedelje Velikoselsko poljoprivredno preduzeće dobilo je nagradu za osvojeno treće mesto u proizvodnji pionirovog semenskog kukuruza za 2016. godinu.