Multikulturalnost u nastavi stranih jezika

Dugogodišnja saradnja, koju ima kikindska škola “Đura Jakšić” sa Gimnazijom “Dositej Obradović” i Verom Župunski iz Temišvara rezultirala ja pozivom za učešće naših nastavnika, u okviru međunarodnog seminara, na temu multikulturalnosti. Kako je navela pedagog škole Ljiljana Gavrilov, svaki rad, koji je poslat imao je po dva autora, a budući da su radove autorski obradile nastavnice Marijana Iličin, Ivana Gligorin i Dobrislava Ružić, Kikindu, ali i Srbiju su predstavile sa dva vrlo zapažena rada…

-Komisija, organizator simpozijuma, procenila je da su radovi odgovorili zahtevima, što je značilo poziv za naše nastavnike, tako da smo 14. oktobra bili na simpozijumu u OŠ “Karmen Silva”, koja je na čisto rumunskom jeziku. Osim nas, kao jedinim predstavnicima  Srbije, bile su škola iz Španije, Švedske i Rumunije. Mi smo već dobili poziv i za sledeću godinu..

 

 

Tema simpozijuma, ali i samih radova bila je Multikulturalnost u izučavanju stranih jezika, za čega su i inače nastavnici ove škole vrlo zainteresovani, budući da u OŠ “Đura Jakšić” đaci imaju mogućnost da uče engleski, italijanski, mađarski i romski.

 

Ono što su nastavnici ove škole dodatno uradili i što je vrlo bitno to je anketa, koju su sproveli među učenicima, na temu izučavanja stranih jezika u osnovnoj školi. Prema rezultatima ankete, učenici su se u 70 % izjasnili da vole da uče strane jezike.

Kao dobar pokazatelj je i podatak da je izučavanje kulture u nastavi jezika dovoljno zastupljeno. 20 % učenika smatra da bi trebalo biti više časova stranog jezika u nastavi, što motiviše nastavnike da učenike usmere na dodatnu nastavu ili na sekcije, u kojima bi se moglo baš sa tim đacima i više raditi.