“Motivacija bibliotekara” tema Foruma BDS

Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja, Bibliotekarsko društvo Srbije kroz aktivnost „Bibliokaravan“ realizuje nekoliko foruma u okruzima koji do sada nisu bili domaćini skupova. Forum koji je organizovan u Kikindi bavio se temom „Motivacija bibliotekara“.

Tema Foruma, koji je organizovan u Kikindi u direktnoj je vezi sa prethodnim Forumom u Vranju. Utvrđena je prema predlogu bibliotekara iz Narodne biblioteke u Kikindi i podrazumeva nekoliko podtema u okviru dosadašnjih interesovanja Društva, kao što su status bibliotečkih radnika, platne grupe i razredi, sticanje statusa reprezentativnog udruženja za bibliotečko-informacionu delatnost i njegov značaj za struku, kao i nekim novim koje će proisteći iz same diskusije i pitanja kolega, navela je bibliotekarka Darinka Maljugić i dodala:

-Severnobanatska podružnica broji oko 36 članova.  Kikindska Narodna biblioteka ima zaposlenih 18 stručnih lica, a od tog broja četvoro nisu članovi Bibliotekarskog društva Srbije. Mi smo najbrojniji po zaposlenosti i po članstvu u BDS. Iz naše podružnice nas  četvoro smo  delegati Skupštine bibliotekarskog društva.

 

Namera Uprave BDS je da u više delova zemlje budu realizovani skupovi, kako bi se nastavio direktan kontakt između kolega i omogućila diskusija o aktuelnim temama iz sfere bibliotečko-informacione delatnosti. O različitim motivima koji pokreću bibliotekare, pa su pojedinci vrlo videći u svom radu i transparentni u saradnji sa drugim ustanovama kulture, sa školama i drugim subjektima, Trifunović ima svoj komentar:

-Nije samo karakteristika Kikinde, ja bih rekao da većina mesta u Srbiji ima taj problem, da jedan broj kolega  radi i zaista je aktivan. Ne radi samo zbog plate i ne razmišlja o visini plate, već radi ovaj posao zato što voli. Mi ne možemo nikoga da nateramo da obavlja svoj rad, niti da menjamo navike koje su tu već više decenija. To govori o svesti zakonodavca, kada je donosio zakon šta znači biblioteka za svakog sugrađana. Ja mogu da primetim da sam pri ulasku u vaš grad video dosta putokaza, veliki putokaz sa Sportski centar, ali za biblioteku nisam nigde video.

Bibliotekarsko društvo Srbije sarađuje sa članovima Društva i bibliotečkim radnicima širom zemlje, u nameri da se ostvari bolja komunikacija, razmena informacija i međusobna podrška kolega

 

U uslovima racionalizacije javnog sektora, kojom su i biblioteke neposredno pogođene, racionalizuju se i delatnosti biblioteka i bibliotekara, pa i tradicionalno važna delatnost stručnog usavršavanja.