Mogućnost za bolju budućnost

Projekat “Mogućnost za bolju budućnost” realizovan je tokom četiri meseca i cilj mu je bio integracija romske dece u obrazovni sistem, naročito dece iz materijalno ugroženih porodica.
-Ideja je bila da se kroz promovisanje njihovog obrazovanja uključe u zajednicu jer su uvek isključeni iz društva što jer i glavni problem romske populacije. Radionice u okviru projekta obuhvatale su psihosocijalnu podršku i roditeljima i deci. Promovisali smo romsku kulturu i identitet, a pomagali smo im i da savladaju školsko gradivo. Na ovaj način podizali smo svest i deci i roditeljima koliko je školovanje važno.Veliki problem je i osipanje dece romske populacije u petom razredu. To se najviše odnosi na devojčice jer već u tom periodu stupaju u brak. – istakla je Sanja Kuzmančev, diplomirani pedagog.


Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova podržao je projekat sa 280.000 dinara.Radionice i rad sa decom organizovani su u tri škole u: Bašaidu, Mokrinu i Ruskom Selu. U radu sa decom zaključeno je da treba više obratiti pažnju na njihovom opismenjavanju.
-Oslanjanli smo se na njihove probleme među kojima su pismenost i čitanje jer su radionicama prisustvovala deca različitog uzrasta. Osluškivali smo njihove potrebe, a organizovali smo i radionice o važnosti lične i mentalne higijene. U sve smo uključili i roditelje – rekla je Snežana Dmitrović, defektolog.


U projekat je bilo uključeno 30-ak dece.
-Pedagozi su nam prijavljivali kada pojedina deca ne dolaze u školu, tako da smo ih posećivali. Razgovarali smo i sa roditeljima i sa decom kako bi otkrili zašto ne dolaze na nastavu. Upravo ti razgovori pokazali su rezultate – dodao je Dragan Lakatoš, diplomirani pravnik.


Kako ističu sagovornici i po završetku projekta obilazili su porodice čija deca su bila uključena , a i iz škola su dobili povratne informacije da je napravljen korak napred jer deca ne izostaju sa časova. U Centru za socijalni rad nadaju se da će ponovo uspeti da obezbede sredstva da se projekat nastavi.