“Mladi kinolozi” OŠ “Jovan Popović” realizovali prvu akciju…

Jovini osnovci su pokretanjem još jedne originalne sekcije, “Mladi kunolozi” pokazali da su škola u kojoj se vodi računa o humanosti i o toleranciji, kao i brizi o životinjama. U okviru svoje prve akcije prikupili su više od 70 kilograma hrane za pse, koje su odneli u prihvatilište za pse i mačke. Ovo je lep primer, kojim su  “Jovini osnovci” pokazali svojim angažovanje u okviru  sekcije u svojoj školi.

Oni su  sa svojim nastavnicima, kao i sa članovima Kinološkog društva Kikinda osnovali kinološku sekciju, u nameri da što više saznaju o napuštenim životinjama, kako bi mogli da im pomognu. Prva akcija, u kojoj je učestvovao manji broj članova, organizovana je u školi, u smislu prikupljanja hrane za napuštene pse. Kako je navela nastavnica biologije i jedna od pokretača cele ideje, Nevenka Đurić Kun, cilj akcije je razvijanje plemenitog odnosa prema napuštenim životinjama…

-Članovi kinološke sekcije su sakupili oko 70 kilograma hrane. Možete da vidite da su članovi sekcije različitog uzrasta, a ono što je zajedničko, to je ljubav prema životinjama. Ima đaka, koji kažu da će doći sa svojim roditeljima u nameri da odaberu psa, kog bi mogli da prihvate, kako bi postao deo njihove porodice…

 

Kinološko društvo Kikinda, broji više od 100 stalnih članova, a kako ističe predsednik društva Milan Belić, do sada nisu imali priliku da na ovaj način sarađuju sa školama, te pozdravljaju ovakvu ideju, kao i samu akciju.

 

O akciji je svoj komentar dao i šef  službe Zoohigijene JP “Kikinda”,  Veselin Veselinov, koji je iskoristio priliku i da pohvali ovakav nečin uticanja na svest omladine, kako bi se okrenuli ka humanim i plemenitim načinima ophođenja, prema napuštenim životinjama.

Pojedini od učenika, članova Kinološke sekcije prvi put su imali mogućnost da vide kako izgleda prihvatilište ze pse i mačke. Nakon obilaska celog prostora prihvatilišta za pse i mačke i družanja sa najboljim čovekovim prijateljem, mladi kinolozi su razgovarali na temu udomljavanja pasa, kao i o planovima za sledeću akciju.