Milion dinara za rekonstrukciju potkrovlja depoa Istorijskog arhiva

Milion dinara za rekonstrukciju potkrovlja depoa Istorijskog arhiva

Pre nešto više od sedam godina, lokalna samouprava je Istorijskom arhivu na neodređeno vreme ustupila nekadašnji magacin bivše Zemljoradničke zadruge. Ovaj prostor od oko 700 kvadratnih metara biće pretvoren u depo za odlaganje arhivske građe. Arhiv u zgradi Kurije je prepun i mesta za odlaganje više nema. U rekonstrukciju depoao dd 2012 do 2019 godine uloženo je devet miliona dinara.

Ove godine, na konkursu Ministarstva kulture, kikindski Istorijski arhiv je dobio milion dinara čime bi započeli rekonstrukciju potkrovlja, kaže direktor ove ustanove Milan Srdić.