Milan Novaković, lokalni ombudsman: Svima u interesu brzo i efikasno rešavanje pritužbi građana

Milan Novaković, lokalni ombudsman: Svima u interesu brzo i efikasno rešavanje pritužbi građana

Na poslednjem skupštinskom zasedanju održanom 28. juna, za lokalnog ombudsmana izabran je Milan Novaković, pravnik iz Kikinde. Institucija zaštitnika građana u Kikindi je ustanovljena 2009. godine, a zaživela je u praksi tri godine kasnije kada je izabran prvi ombudsman. 

U njegovoj nadležnosti je da kontroliše zakonitost, pravilnost i efikasnost rada gradske uprave, preduzeća, ustanova i javnih službi kojima su poverena upravna i javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Grad Kikinda. Takođe utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama i nečinjenjem organa uprave i stara se o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda.