Mesiće se hleb samo od pšenice visokokvalitetnog zrna

Vlada Srbije usvojila je Pravilnik o klasifikaciji pšenice koji predviđa da se samo visokokvalitetno zrno te žitarice može koristiti za ljudsku ishranu.

Od 1. januara na snazi je Pravilnik o klasifikaciji pšenice koji jasno definiše razliku u ceni između pšenice koja je za ljudsku ishranu i one koja se koristi za druge svrhe. Do sada nije bilo selektirano koja pšenica može da se koristi za proizvodnju brašna, a šta za ostalu upotrebu, što se odražavalo i na kvalitet proizvedenog hleba.

Hleb je namirnica koja se najviše kupuje, a statistika pokazuje da jedan stanovnik Srbije pojede 90 kilograma hleba godišnje, a u Srbiji se tokom 365 dana proizvede i proda 650.000 tona, tako da hleb spada u strateške namirnice.

Pravilnik će prvi put biti primenjen od ovogodišnje žetve, odnosno od jula meseca. Pšenica za ljudsku upotrebu biće skuplja što će poljoprivrednicima biti motiv da seju pšenicu visokokvalitetne sorte.