Merama podrške grad pomaže poljoprivrednicima

Kikindski poljoprivrednici i ove godine moći će da računaju na pomoć lokalne samouprave kada je reč o unapređenju proizvodnje. Mere podrške obuhvataju sve segmente poljoprivredne proizvodnje.

-Za ovu namenu planirano je 20 miliona dinara, a imamo 15 mera. Preduslov za konkurisanje je registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Očekujem da će poljoprivrednici konkurisati za sredstva. Prošle godine iskorišteno je više od 70 odsto sredstava namenjenih za mere podrške, a za novac je konkurisalo 670 poljoprivrednika – istakao je Imre Kabok, član Gradskog veća.

Gradska uprava pokazala se kao dobar partner poljoprivrdenicima. Mere koje su prošle godine dale odlične rezultate i za koje su proizvođači iskazali interesovanje biće dostupne i ove godine.Među merama su i nabavka kvalitetnih priplodnih grla: goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste u proizvodnji mesa, nabavka mašine uređaja i opreme za navodnjavanje, opreme za pčelarstvo, podizanje novih ili obnavljanje postojećih višegodišnjih zasada voćnjaka, hmelja i vinove loze, nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe i druge.