Međunarodni dan zdravlja u jeku pandemije korona virusa

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je 2020. godinu Međunarodnom godinom medicinskih i patronažnih sestara u nameri da istakne značaj ovih zdravstvenih radnika koji rade na svim nivoima zdravstvenih sistema u raznim okruženjima i okolnostima i čija je uloga nezamenljiva i ključna za obezbeđivanje zdravstvene zaštite svima.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u svom saopštenju iskazao je zahvalnost zdravstvenim radnicima i svima onima koji su u prvim linijama odgovora na trenutnu pandemiju. Pandemija virusa COVID19 poslednjih meseci učinila je očiglednom potrebu za većim ulaganjem u sisteme zdravstvene zaštite širom sveta i pružanjem podrške i dužnog poštovanja zdravstvenim radnicima i osoblju zdravstvenih ustanova. Značaj bolnica u ovoj situaciji je izuzetan, ali bez angažovanja i delovanje najšire zajednice i primarnog nivoa zdravstvene zaštite nismo u mogućnosti da na adekvatan način odgovorimo na potrebu za zdravstvenom zaštitom stanovništva.

Stoga, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podržava državne organe, organizacije civilnog društva, privrednike i sve građane da zajedničkim i solidarnim akcijama pomognu zdravstvenim radnicima u nastojanjima da štitimo zdravlje u vreme pandemije. Najmanje što svako od nas može da učini jeste da se pridržava preporučenih osnovnih smernica u vezi s održavanjem lične higijene, prostora, izbegavanjem fizičkih kontakata s drugima, da brine o sopstvenom, ali i zdravlju članova svoje porodice, svojih radnika i radnica, žitelja i sugrađana i sugrađanki u svojim lokalnim zajednicama.

Sve nejednakosti u društvu, a posebno one koje se odnose na zdravlje stanovništva, u trenutnoj situaciji još više dolaze do izražaja, a pandemija u većoj meri pogađa osetljivije grupe kojima pripadaju osobe koje žive u socio-ekonomski težim okolnostima, stariji, hronično i teško bolesni, osobe s mentalnim teškoćama, deca, osobe sa invaliditetom. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman želi da pridoda tome i činjenicu da podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da 70 odsto zdravstvenih i socijalnih radnika čine žene, a veliki broj njih su upravo medicinske i patronažne sestre, i da ukaže na to da u vanrednim okolnostima kakva je trenutna pandemija, i rodna neravnopravnost dolazi do izražaja, a mera u kojoj je ona zastupljena umnogome utiče na to kako ćemo odgovoriti na kriznu situaciju.

Zaštita zdravlja odgovornost je svih nas i Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman apeluje još jedanput na svakog pojedinačno da u skladu sa svojim mogućnostima i odgovornostima preduzme sve kako bismo se kao zajednica zaštitili u trenutnim okolnostima. Time što štitimo sebe, šaljemo poruku potpune podrške zdravstvenim radnicima koji su u ovim danima u najvećoj meri izloženi riziku obavljajući svoj posao da brinu o nama i štite naše zdravlje.