Međunarodni dan zaštite životinja obeležen edukativnim predavanjem u OŠ „Jovan Popović“

Međunarodni dan zaštite životinja obeležen je u Kikindi edukativnim predavanjem za učenike nižih razreda OŠ „Jovan Popović“. Predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine školarcima su govorili o zaštićenim životinjskim vrstama kako u svetu, tako i u Srbiji, sa posebnim osvrtom na kikindsku faunu.

Ovaj datum je veoma važan, jer od čoveka zavisi opstanak životinjskim vrsta. Poseban akcenat stavljen je na životnje našeg podneblja.

-Sova ušara, velika droplja, orao krstaš, ćurlikovac, bela lasica, to su sve životinjske vrste koje se nalaze u Pašnjacima velike droplje. Osim njih, imamo i biljnu populaciju panonskih endema i biljne zajednice koje obitavaju na ovim prelepim pašnjacima, koji su rezervat prirode, ističe predstavnica Sekretarijata za zaštitu životne sredine Miroslava Krnić i učenici su pokazali veliko znanje kada se govori o ovoj temi.

Svetski dan zaštite životinja obeležava se 4. oktobra još od 1931. godine. Počelo je u Firenci na konvenciji ekologa. Ovog dana sve organizacije za zaštitu životinja organizuju posebne informativno-edukativne štandove, radionice, razne vrste edukacija, grupna druženja, prikupljanje donacija i razne druge aktivnosti, baš kao i ova u OŠ „Jovan Popović“.