Lokalna samouprava i NSZ opredelili 5,7 miliona za javne radove i stručnu praksu

Grad Kikinda i nadležno Ministartsvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opredelili su sredstva za podsticaj zapošljavanja. U okviru aktivne politike zapošljavanja za javne radove opredeljeno je 3,5, za stručnu praksu 2,2 miliona dinara, a sve u cilju povećanja zaposlenosti istakla je zamenica gradonačelnika Dijana Jakšić Kiurski.

-Mere su definisane i Lokalnim akcionim planom, a kako je zainteresovanost velika za programe javnih radova i stručne prakse odlučili smo se za ova dva programa. Za program javnih radova opredeljeno 3,7 miliona dinara tako da će 23 osobe sa invaliditetom moći da budu angažovane. Za stručnu praksu izdvojeno je 2,2 miliona dinara što će omogućiti sticanje iskustva u svojoj struci za sedam osoba Konkurs za javne radove otvoren je do 30. jula, a za stručnu praksu do utroška sredstava – rekla je Dijana Jakšić Kiurski.

Jelena Mitrović, direktorica Filijale NSZ dodala je da su za pomenute programe utrošene kvote za sredstva dobijena sa republičkog konkursa, kao i da je intereosvanje bilo veliko.

Osam pravnih subjekata zainteresovanih za javne radove nije dobilo sredstva jer smo kvotu ispunili, a za stručnu praksu kvota je bila 20 osoba koja jako brzo popunjena. Poslodavci koji konkurišu za javne radove mogu da zaposle isključivo osobe sa invaliditetom i to za najmanje troje nezaposlenih. Javni rad može da traje najduže do četiri meseca, a osobe koje budu angažovane potpisuju igovor o privremenim i povremenim poslovima. Dobijaju naknadu od 22.000 dinara, a poslodavac koji ih angažuje ima pravo na po 2.000 dinara za troškove. Ukoliko je javni složeniji i potrebna je obuka poslodavac ima pravo na još po hiljadu dinara. Za stručnu praksu planirana sredstva odnose se na sedam osoba sa visokom stručnom spremom koji moraju da su na evideniciji Filijale NSZ, kao i da se nemaju radnog iskustva u struci. Visokoškolci dobijaju 25.000, osobe sa višom stručnom spremom 22.000, a srednjoškolci 20.000 dinara i mogu da budu angažovani godinu dana, devet odnsono šest meseci – napomenula je Jelena Mitrović.

Za javne radove mogu da konkurišu privatni poslodavci, udruženja, organi lokalne samouprave, zadruge i ostali pravni subjekti.

U Severnobantskom okrugu na evidenciji Filijale NSZ je 7.820, a u gradu Kikindi 3.330 nezaposlenih.