Logo Kulturnog centra simbolizuje sabirno mesto oko kog se odvija različit spektar aktivnosti

Izabran je novi logo Kulturnog Centra Kikinda. Pobednički rad kreirao je Nikola Minić, inženjer arhitekture i student master studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Na konkurs za izbor novog logo-a Kulturnog centra Kikinda pristigao je zadovoljavajući broj radova, a komisija je nakon pravljenja užeg izbora, odabrala pet među kojima je rad pod šifrom “solid_inspector” izabran za pobednički.

Pristiglo je 37 radova iz različitih delova Srbije. Žiri u sastavu Aranka Blat, Marijana Mirkov akademski slikar i ja u ime Kulturnog centra nije imao ni preterano lak ni težak zadatak. Nakon otvaranja svih radova i uvidom u pristigle sadržaje, izabrali smo pet radova za uži izbor koje vidite iza nas. Konačna odliuka je bila da pobednički rad bude našeg današnjeg gosta Nikole Minića, koji je inženjer arhitekture. Njegov logo se istakao između ostalih kako i svojim izgledom tako i pričom koja ga prati, kaže Marko Markovljev, organizator programa Kulturnog centra Kikinda.

Pobednik je prisustvovao konferenciji u Kikindi gde mu je uručena i finansijska nagrada koja iznosi 50.000 dinara. Prvi element koji se zapaža je kružnica u srednici i simbolizuje centar, sabirno mesto oko koga se odvijaju sva dešavanja, a njih svakako ne manjka u kikindskom Kulturnom centru, kaže i sam Minić.

– Kulturni centar Kikinda, prema onome kako sam ja stvari vidio, baštini određene vrijednosti na osnovu kojih sam i ja zasnovao to idejno rešenje i gde je u suštini akcenat bio na multikulturalnost, na diverzitet, zajedništvo, koegzistenciju, multikonfesionalne i multuetničke sredine što je veoma bitno posebno u nekim vremenima u kakvim danas živimo. To je bila moja inspiracija i kreativno nadahnuće. Poenta je bila vizuelno predstaviti i zajedništvo i esenciju ove zajednice ali u isto vreme to vizuelno osvežiti, dati mu neke veselije i vedrije boje i dati mu određenu dinamiku a ta dinamika predstavlja ono što identitetom i kvalitetom Kulturni cenatr Kikinda radi kada je u pitanju količina i kvalitet samog sadržaja, objašnjava Nikola Minić, inženjer arhitekture koji živi i radi u Beogradu a poreklom je iz Crne Gore.

Podsećanja radi, Kulturni centar Kikinda, kao ustanova kulture, osnovan je pod imenom Dom omladine i pionira “Mladost” 1985. godine, a 2009. godine menja ime u Kulturni centar Kikinda. Logo koji je do sada bio u upotrebi morao je da bude izmenjen jer je Statutom grada Kikinde propisano da su službeni jezici grada Kikinde srpski jezik i ćirlično pismo i mađarski jezik i pismo, te da se latinično pismo kojim je bio ispisan prethodni logo, ne može koristi u službenoj upotrebi.