Lirski tenor Tibor Heveši, obučava solo pevače u Kikindi

Talenat, lep glas, dobar sluh, ritam, osnovne su osobine, koje mora da poseduje svako ko se opredeljuje za odsek Solo pevanja. Kikinda je riznica kvalitetnih mladih talenata, koje je potrebno samo dobro modifikovati, a da bi to moglo da se kvalitetno odradi, poslednjih godinu dana, u kikindskoj Muzičkoj školi, brine se Tibor Heveši, inače dokazani solo pevač, koji je svoje glasovne mogućnosti razvio u najlepšoj modulaciji glasova, kao lirski tenor. Kako i sam obrazlaže, do pozicije nastavnika solo pevanja došao je radom i zalaganjem, ali najviše ga je vodila ljubav prema muzici.

U jednoj svojoj izjavi  je naglasio da nema šanse da bi pokušao da se okuša u drugoj vrsti muzike i da bi to smatrao svojim moralnim i umetničkim porazom. Inače, osim pevanja svira girtaru, klavir i violinu. Kako kaže, ne odobrava to što su kič i šund često u bespoštednoj borbi izglasani za pravac, u kom se kreću po najčešće mladi.

Tibor Heveši,  dolazi iz Novog Itebeja kod Žitišta. Glas, koji on poseduje, oni koji su ga čuli porede sa tenorom Plasida Dominga, Lućiana Pavarotija, kao i sa anđeoskim glasom Andrea Boćelija, koji je jedinstven. S jedne strane, toliko moćan i gotovo eteričan i glas koji pokazuje takvu snagu i nežnost i predstavlja instrument emocija, koje diraju srce.