Lipicaneri….u Kikindi

Sugrađanin, Ivan Krišan dugogodišnji je odgajivač konja svetski poznate slovenačke rase-lipicaneri. Njegovi beli konji, do sada su mu doneli veliki broj pehara i nagrada.

U Kikindi broj onih, koji na svojim imanjima imaju konje relativno je mali. Ono što naročito zbunjuje je činjenica da odgajivači ove plemenite životinje najčešće se okupljaju u klubovima, koji opet ne mogu dugo da opstanu, što rezultira vrlo brzim raspadom, zbog oprečnih mišljenja i naglašene sujete u pogledu lepote konja. Ivan Kriša, sugrađanin, koji se bavi uzgojom lipicanera i njihovom dresurom, kako kaže, nakon dosta rauzočaranja u odgajivače ali i u prijatelje, polako posustaje zbog dosta problema, na koje nailazi.

Lipicaneri se ubrajaju u svetski poznate konje slovenačke rase, a odgojeni su u kraju Lipica. Rasa je nastala u XVI veku u istom gradu u tadašnjoj Habzburškoj monarhiji. Iz ovog razloga, i danas se vodi rasprava sa Austrijom oko geografskog porekla rase lipicanera. Kako naš domaćin tumači, baš zbog strogih kriterijuma, uzgajivači često nailaze na strogu kontrolu, te moraju ispoštovati sve zakonske regulative.

Lipicaneri su kasnostasna rasa, što znači da se smatraju fizički potpuno zrelim tek u uzrastu od 6 godina. Zanimljivo je da se ždrebad lipicanera rađaju crni ili dorati, a svake godine postaju sve svetliji, da bi im između 6. i 8. godina dlaka bila potpuno bela. Tek mali procenat konja lipicaner rase ostaje tamne dlake. Konjarstvo u Srbiji, kao grana stočarstva, ima veliki značaj. Njoj se kod nas poklanjala najveća pažnja, u pogledu odgoja, selekcije i oplemenjivanja, a naročito između dva svetska rata, kada je konjarstvu bilo mesto u skoro svim poljoprivrednim radovima: obradi zemlje, vuči i prenosu tereta, u vojsci za vojne potrebe kao i u sport. Ova plemenita životinja služi čoveku i u svrhe sporta i rekreacije. Sportski konji, dresurni i preponaši, polo, trkački, kasači i karosijeri mogu imati značajnu ulogu u razvoju konjičkog sporta, ali i turizma kod nas.