Leks specijalis u praksi: Na potezu sada dužnici

Leks specijalis u praksi: Na potezu sada dužnici

Nakon što su banke imale rok da, najkasnije do 6. juna, korisnicima stambenih kredita u švajcarskim francima dostave ponudu za zaključenje ugovora o konverziji kredita, od trenutka kada primi ponudu, korisnik kredita ima 30 dana da donese odluku o prihvatanju.